Basen za darmo dla dzieci ze szkół

Basen Kalchem Brzozie

Urząd Gminy w Brzoziu informuje, że dzieci uczęszczające do szkół na terenie naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z basenu w Kalchemie w Brzoziu. w środy lub czwartki od godz. 13:30 do 15:30 od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dowóz i opiekę zapewniają rodzice dzieci.