Będzie nowa droga powiatowa ze ścieżką pieszo-rowerową

powiatowa

Po wielu staraniach samorządu Gminy Brzozie na czele z wójt Danutą Kędziorską-Cieszyńską, po 30 latach dojdzie do przebudowy drogi powiatowej Wielki Głęboczek – Brzozie (przez Augustowo) na odcinku ok. 2,8 km. W Starostwie Powiatowym w Brodnicy doszło do podpisania umowy na wykonanie tej drogi. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Brodnickie Przedsiębiorstwo Budowlane z Brodnicy. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Wcześniej doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Brzozie reprezentowaną przez Wójt Gminy Brzozie Danutę Kędziorską – Cieszyńską i Skarbnik Gminy Brzozie Ewę Piotrowicz a Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Starostę Brodnickiego Piotra Boińskiego oraz Skarbnik Marzannę Fettke. W porozumieniu samorząd Gminy Brzozie zdecydował się przeznaczyć z własnego budżetu jako wsparcie dla Powiatu około 1,3 mln zł.

Tuż po podpisaniu porozumienia wójt Danuta Kędziorska – Cieszyńska powiedziała: – Upór przynosi efekty! Nie była to łatwa droga, miliony rozmów z przedstawicielami różnych instytucji! Często przykre słowa kierowane w moją stronę, że zbyt intensywnie/upierdliwie walczę o drogę…że jestem zbyt uparta…że to nie moje kompetencje bo jestem wójtem a nie starostą. To przecież droga powiatowa! Gdyby nie konsekwentne działania może byśmy czekali kolejne 30 lat ! Dziękuję panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz pani Minister Annie Gembickiej za przyznane dofinansowanie dla Powiatu na realizację inwestycji. To było kluczowe wsparcie! Dziękuję radnemu Powiatu Brodnickiego panu Arkadiuszowi Orłowskiemu za współpracę i działanie w tym temacie. Podziękowania kieruję do przewodniczącej Rady Gminy Brzozie pani Marii Florkiewicz oraz radnych Gminy Brzozie za jednomyślność i wspieranie mnie w działaniach! Dziękuję panu staroście za złożenie wniosku o dofinansowanie, Radzie Powiatu za zielone światło i na finiszu pozytywną decyzję. Teraz czas na realizację!

Fot. Starostwo Powiatowe w Brodnicy