Będziesz nam zawsze potrzebna!

Elżbieta Kaszyńska, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu odeszła na emeryturę. Pożegnaliśmy ją jako osobę funkcyjną, jednak nie rozstajemy się z nauczycielką, którą pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Słowami Jana Pawła II “Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” podziękowano Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu Elżbiecie Kaszyńskiej za 30 lat pracy w tej szkole, w tym za 10 lat pełnienia funkcji Dyrektora tej szkoły. 

Podziękowania złożyła delegacja z Urzędu Gminy: Skarbnik Gminy Ewa Piotrowicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Mirosława Grabowska, Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Leśniewski wraz z Panem Wójtem Mieczysławem Jętczakiem na czele, Rada Pedagogiczna wraz z obsługą szkoły, Rada Rodziców, uczniowie szkoły oraz zespół “Wszyscy Razem”, od którego otrzymała kosz kwiatów własnoręcznie zrobionych. Od września funkcję tę będzie pełniła nowa Pani Dyrektor – Dorota Anzel.

O Pani Elżbiecie Kaszyńskiej wspominać będą teraz pokolenia uczniów, wychowanków, dziś już dorosłych. Przecież każdy z wychowawców, szczególnie w szkole podstawowej, zostawił niezatarty, niezapomniany ślad w życiorysie, charakterze uczniów. Elżbieta Kaszyńska jest tą nauczycielką, która misję edukacji łączy z pasją wychowania, poszerzania horyzontów, umiejętnością rozpoznania możliwości każdego ucznia, jego charakteru, predylekcji.

To prawda, skończyła pracę zawodową, obowiązki funkcyjne przekazała swojej następczyni, ale pozostaje nadal wśród nas. Zawsze możemy skorzystać z jej doświadczenia i ogromnej wiedzy. Zawsze możemy ją zapytać, zadając kultowe pytanie: jak żyć? I z nadzieją będziemy oczekiwać na kilka słów, jedno zdanie, które zakończy taką radą: zastanów się, to twój wybór. Tacy nauczyciele jak Elżbieta Kaszyńska nigdy nie pozostaną zapomniani, będą nam zawsze potrzebni. Dlatego o Pani Elżbiecie nie mówimy w czasie przeszłym.
(wind)