Bezpłatne szkolenie online dot. „Pozyskania mięsa na użytek własny”

uboj

Kujawsko Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, się w dniu

16  listopada  2022  r.  odbędzie  się  bezpłatne  szkolenie,  organizowane   przez Kujawsko -Pomorskiego   Wojewódzkiego    Lekarza   Weterynarii   we   współpracy z    Kujawsko- Pomorskim    Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w  Minikowie w zakresie:

-Uboju z konieczności.

– Pozyskania mięsa na użytek własny.

-Rzeźni rolniczych.

 

Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników  oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt  i  prowadzeniem  rzeźni rolniczej. Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie:

https:/ /www.kpodr.pl/.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny”.