Bezpłatny Projekt “50+ potrzebni i aktywni”

Projekt “50+ potrzebni i aktywni” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Pojezierze Brodnickie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki