Brzozie. Coś, czego jeszcze nie było

Władze gminy podpisały umowę z Marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim na realizację zadania dotyczącego Rewitalizacji Zespołu Wodno-Parkowego w Brzoziu. Przetarg rozstrzygnięto. Teraz do roboty…

Na działkach objętych inwestycją oprócz dodatkowych elementów zagospodarowania również niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektu, powstaną m.in. ścieżki szutrowe spacerowe, droga dojazdowa, parking szutrowy, pomost drewniany widokowy i wędkarski, drewniane mostki, drewniany amfiteatr, altana grillowa, przepompownia z rurociągami, kaskadowy strumyk, oświetlenie terenu i zieleń. Oprócz tego istniejący staw zostanie pogłębiony. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym a także edukacyjnym zarówno mieszkańcom Gminy Brzozie jak i potencjalnym turystom.

– Gdy mowa o celach edukacyjnych mamy na myśli poletka do uprawiania warzyw, owoców, roślin kwiatowych, czym zajmować się będą uczniowie naszych szkół. Znakomita podstawa do praktycznej nauki przyrody, o ekologii nie wspominając – mówi Mieczysław Jętczak, Wójt Gminy Brzozie.

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane w Brodnicy, którego prezes Jan Kopiczyński zapewnia, że do 30 sierpnia zakończą się prace przy tym zadaniu. Wartość tej inwestycji brutto – 587 467 zł.