Brzozie. Damskie sprawy

Z Zarządów Kół Gospodyń Wiejskich z Brzozia, Sugajna i Janówka została utworzona Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, która podlega pod Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu.

W skład Gminnej Rady KGW weszły panie: Małgorzata Smoczyńska – przewodnicząca, Katarzyna Leśniewska – wiceprzewodnicząca, Arleta Macikowska – sekretarz, Irena Ostrowska – skarbnik. Ukonstytuowała się też Komisja Rewizyjna Gminnej Rady KGW w składzie: Patrycja Szczawińska – przewodnicząca oraz członkinie – Zofia Rogowska i Halina Czaplińska.

(wind)

Na zdjęciu: Gminna Rada KGW miała okazję pojechać do Przysieka z cateringem.