Brzozie. Kolędy, pastorałki

Zespół wokalno-teatralny “Wszyscy Razem” z Brzozia zorganizował po raz czwarty “Przegląd Kolęd i Pastorałek” w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Swiętych w Brzoziu.

Zaproszenie przyjęło 11 zespołów, także z sąsiednich powiatów: Anibabki z Kurzętnika, Byle-Babki z Łąkorza, Wrzosy z Lubawy, Dominus i Brodniczanka z Brodnicy, Karbowianie i Kwintet Serenada z Karbowa, Wrzosy z Rypina, Pokrzydowianki z Pokrzydowa, Arioso ze Świedziebni i duet Mierzeja ze Stegny. Każdy zespół wykonał 1 kolędę i 1 pastorałkę.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. ks. kanonik Wiesław Wyszkowski, ks. prałat Bolesław Lichnerowicz, Sekretarz Gminy Brzozie – Halina Siecińska, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich – Danuta Grzyb, posłowie na Sejm – Janusz Dzięcioł i Jan Krzysztof Ardanowski.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do Szkoły Podstawowej w Brzoziu. Wszystkie zespoły oraz zaproszeni goście otrzymali statuetki na pamiątkę.
(wind)