Brzozie. V Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 8 grudnia 2012 roku odbył się w Brzoziu V Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zaprzyjaźniony z naszą szkołą zespół “Wszyscy razem” był gospodarzem tego przeglądu. Początkowo przebiegał on w kościele, a następnie wszyscy wykonawcy oraz zaproszeni goście przeszli na ciepły poczęstunek do naszej szkoły.

Wśród około 130 zebranych w naszej szkole był poseł na Sejm RP, Zbigniew Sosnowski, ks Wiesław Wyszkowski, pani Halina Siecińska – sekretarz gminy. Obowiązki gospodarza pełniła pani dyrektor, Dorota Anzel.

Mimo mroźnej soboty, na spotkaniu panowała ciepła, przyjazna atmosfera.