Brzozie. “Wszyscy razem”, wszyscy próbują, tylko panów brak

Zespół wokalno-teatralny “Wszyscy razem” już jest po kolejnej imprezie – pastorałki, kolędy, prezentacje z okazji Bożego Narodzenie. Plany na karnawał?

– Jeżeli otrzymamy zaproszenie chętnie pojedziemy – mówi Urszula Kucińska, kierująca tą grupą twórczą, w której swój artystyczny kunszt prezentują mieszkanki z rozmaitych wsi gminy Brzozie i w różnym wieku.

– Są wśród nas i panie należące do kół gospodyń wiejskich, i bez przynależności, są uczennice. Tak jak nazwa zespołu wskazuje, jesteśmy “Wszyscy razem” – dodaje Urszula Kucińska.

Zapewne projekt artystyczny grupy warunkuje jej skład. Zauważyć tylko można, że brakuje… męskiego głosu. Ale to żadna niefrasobliwość. Należy sądzić, że panie mają więcej temperamentu i ochoty. I tak trzymać, czego życzymy w Nowym Roku wszystkim utalentowanym artystkom: Katarzynie Rutkowskiej, która akompaniuje na instrumentach klawiszowych, Iwonie Jagielskiej, Jolancie Wierzchołowskiej, Irenie Ostrowskiej, Iwonie Zarębskiej, Zofii Rogowskiej, Krystynie Gruźlewskiej, Elżbiecie Wiśniewskiej, Ewie Grabert, Małgorzacie Sikorskiej, Agnieszce Warmińskiej, Katarzynie Dywickiej, Brygidzie Dywickiej, Natalii Dywickiej, Małgorzacie Smoczyńskiej (na zdjęciu), Urszuli Warmińskiej, Marcelinie Sumińskiej i Urszuli Kucińskiej, kierowniczce zespołu.
(wind)