Brzozie. Zespół Wodno-Parkowy – projekt w realizacji

Kilka miesięcy temu wspominaliśmy o podpisaniu przez władze gminy umowy z Marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim na realizację zadania dotyczącego Rewitalizacji Zespołu Wodno-Parkowego w Brzoziu. Teraz rzecz się staje.

Z Maciejem Kanieckim, trzymającym rękę na pulsie spraw inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Brzoziu wędrujemy od siedziby administracji samorządowej w prawo, drogą polną, która zostanie utwardzona, wyprostowana.  Pojawił się bocian, nisko lecący, towarzyszy codziennie pracom w dawnym parku, wokół stawów, na łące za świetlicą.

– Maszyny pracują w ziemi, robotnicy pracują a wiec i bocian coś znajdzie dla siebie. Wyczuwa i dobrze widzi, gdzie jest ziemia wzruszona, przerzucona, gdzie jakieś żyjątka znajdzie – tłumaczy Maciej Kaniecki.

W tej chwili widok nieszczególny, – tu trzeba wyciąć zakrzaczony teren, ciężki i głośny sprzęt przesuwa się po nierównościach terenu.  Można wiec sobie tylko wyobrazić – bo już pewne ślady, obrysy są widoczne – gdzie będą pomosty, plaże, gdzie altanki, gdzie wielkie grillowisko, gdzie ścieżki spacerowe, kaskadowy strumyk czy amfiteatr, w którym miejscu zainstalowane będzie oświetlenie, gdzie zlokalizowany zostanie parking. To już wszystko powstaje, staje się faktem.

Pogoda do takich prac – rewelacyjna. Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym a także edukacyjnym zarówno mieszkańcom gminy Brzozie jak i turystom.

(wind)