BS Brodnica w czołówce. Tam gdzie jego miejsce

„Dziennik Gazeta Prawna” ogłosił wyniki dorocznego Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych 2016 roku”. W tej rywalizacji brodnicki BS, najstarszy bank spółdzielczy w kraju, zajął II miejsce, powiększając swój dorobek nagród.

Celem rankingu „DGP” jest – jak zawsze – wzmocnienie wizerunku polskiej bankowości spółdzielczej oraz komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Ranking ma również za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania banków spółdzielczych i ich ogromny wkład w rozwój lokalnych społeczności oraz biznesu. Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest doskonałym przykładem na to, iż wdrażanie idei bankowości spółdzielczej w połączeniu z odpowiedzialnym zarządzaniem, przynosi dobre efekty.

Niemal równoległa do prestiżowego osiągnięcia jest informacja, mająca istotne znaczenie dla kierownictwa BS Brodnica jak i pracowników banku. Otóż w Komisja Nadzoru Finansowego, w ramach sprawowanego nadzoru analitycznego nad bankami, nadała BS Brodnica następujące oceny punktowe (skala od najwyższej 1 do 5). Adekwatność kapitałowa – 1,5, jakość aktywów – 2, wynik finansowy – 2, płynność – 1,5. Te wyniki nie wymagają komentarza.

Dodajmy, że placówka BS Brodnica znajduje się w Brzoziu, obsługując z powodzeniem mieszkańców gminy, rolników i przedsiębiorców. Gratulujemy wszystkim pracownikom BS Brodnica!

Tekst i fot. (wind)

BS Brodnica w czołówce. Tam gdzie jego miejsce
BS Brodnica w czołówce. Tam gdzie jego miejsce