Budowa ścieżek rowerowych w powiecie brodnickim

Rowerzysta jadący rowerem górskim

Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie brodnickim. Do 22 lutego br. można składać wnioski i opinie do przedstawionej koncepcji.

Przedmiotem konsultacji jest dokument pt. „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  na terenie powiatu brodnickiego” stanowiący załącznik do Uchwały  Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 3 lutego 2021 roku.  Czas konsultacji został wyznaczony od 8 do 22 lutego 2021.

Z dokumentem można zapoznać się na stronie Starostwa Powiatowego w Brodnicy www.brodnica.com.pl w zakładce: Dialog społeczny oraz na stronie BIP Starostwa https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/ w zakładce: Zarząd Powiatu w uchwałach, a także w zakładce Aktualności.

Opinie i wnioski do koncepcji można składać na piśmie do Zarządu Powiatu w Brodnicy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: starostwo@brodnica.com.pl lub do skrzynki podawczej przed urzędem Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18.