Cała Polska sadzi drzewa

Roślina na dłoni

Tego dnia zachęcamy wszystkich, którym bliskie są kwestie ochrony przyrody, w tym w szczególności Samorządy, Szkoły oraz Organizacje pozarządowe do sadzenia w całej Polsce drzew. 21 marca to także pierwszy dzień wiosny, symbolizujący odradzającą się przyrodę i tradycyjnie świętowany w naszym kraju, zwłaszcza przez młodzież. Akcję przygotowała Platforma Obywatelska.

Międzynarodowy Dzień Lasu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym dniu, w wielu krajach na całym świecie, prowadzone są szerokie kampanie sadzenia drzew. Dodatkowo organizowane są akcje i projekty o charakterze lokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym, zwracające uwagę na znaczenie drzew i lasów dla funkcjonowania naszej planety i poruszające istotne kwestie dotyczące przyrody.

Niech odpowiedzią na dewastację przyrody i masowe wycinki zdrowych drzew przeprowadzane w wyniku uchwalenia przez PiS zmian w ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o lasach będzie pozytywna akcja „Cała Polska sadzi drzewa”!

Prosimy o aktywne zaangażowanie się w promocję akcji „Cała Polska sadzi drzewa” w mediach społecznościowych oraz oznaczanie wszelkich informacji o przebiegu akcji hashtagiem #DrzewoPlus.

(wind)