Certyfikowane szkolenia językowe w kujawsko – pomorskim

Nauka języków, tablica, kredki

Rusza rekrutacja do projektu szkoleń językowych pt. „w Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe”.

Pod linkiem http://www.projektmowiszmasz.pl/  można zapisać się na zajęcia z  języka angielskiego, języka niemieckiego bądź języka francuskiego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.

Osoby w wieku pow. 65 lat dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

Grupy docelowe:

·        osoby o niskich kwalifikacjach  ( tj. maksymalnie średnie wykształcenie),

·        osoby z niepełnosprawnościami  (bez względu na poziom wykształcenia),

·        osoby powyżej 50 roku życia  (bez względu na poziom wykształcenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzinne szkolenie językowe
(3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).

O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy.

Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny.

Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu.

Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów edukacyjnych w naszym regionie!!!

Biuro Projektu:

PARTNER:

Training House
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@projektmowiszmasz.pl 

 LIDER:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl