Chorwacja czeka na młodych astronomów – na wybrzeżu Dalmacji

Droga Mleczna

Trwa trzecia edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Nagrodą jest wyjazd na obóz żeglarski z elementami astronawigacji oraz astronomii w Chorwacji. Na zgłoszenia projektów badawczych organizatorzy czekają do 10 czerwca.

Celem konkursu jest promocja edukacji astronomicznej, dorobku nauk matematyczno-przyrodniczych, promowanie metody projektu w edukacji szkolnej oraz promocja dorobku najwybitniejszych uczonych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs będzie  prowadzony w trzech kategoriach:  praktyczne zespołowe projekty badawcze obejmujące  tematykę astronomiczną, w  tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne; praktyczne indywidualne projekty badawcze obejmujące  tematykę  astronomiczną, w  tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne; indywidualne projekty badawcze, w którym tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym i artystycznym.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć 3 osoby. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż trzech projektów w każdej z trzech kategorii konkursu. Każdy zespół projektowy musi mieć swojego opiekuna lub opiekunów w osobie nauczyciela szkoły, którą reprezentuje.

Laureatów konkursu wyłoni Rada Programowa Astrobaz złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody w postaci voucherów na obóz żeglarski z elementami astronawigacji oraz astronomii w Chorwacji.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 10 czerwca br.. Data ogłoszenia wyników: 18 czerwca  br.. Więcej informacji oraz regulamin www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php

(wind)

Fot.: Wikipedia