Cykl webinariów: Wszystko o programie Czyste Powietrze

Biegnące dzieci, jedno trzyma latawiec. W tle "czyste niebo".

Po podpisaniu Porozumienia Gminy Brzozie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, powstaje punkt konsultacyjno-informacyjny. Celem założenia punktu jest pomoc  mieszkańcom Gminy w uzyskaniu dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dla chętnych, którzy chcą zapoznać się szczegółowo z tematem Czyste Powietrze – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprasza na cykl webinariów: Wszystko o programie Czyste Powietrze.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia beneficjentów, dostawców urządzeń i wykonawców robót oraz wszystkich zainteresowanych „Czystym Powietrzem”. Szkolenia poprowadzą eksperci z Działów Czystego Powietrza oraz doradcy energetyczni WFOŚiGW w Toruniu, którzy wyjaśnią uczestnikom webinariów kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie, rozliczeniem dotacji, prowadzeniem punktów konsultacyjnych przez gminy oraz omówią techniczne wymogi związane z termomodernizacją budynku.

 Szkolenia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 30 – 10:00
 • 12:00 – 13:30

Terminy i szczegółowe agendy szkoleń dostępne są na: https://wfosigwtorun.clickmeeting.com/

 Temat: Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Ogólne warunki ubiegania się o dofinansowanie
 2. Podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania
 3. Załączniki dokumentów programowych PPCP

Temat: Jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność?

 1. Informacje ogólne
 2. Jak wypełnić wniosek o płatność w wersji 4.0
 3. Jak wypełnić wniosek o płatność w wersja 5.0 – omówienie najczęściej występujących błędów
 4. Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących w poszczególnych wersjach programu

Temat: Wspólna realizacja programu, gminne punkty konsultacyjne Czyste Powietrze

 1. Zasady wspólnej realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze
 2. Obowiązki gmin wynikające z porozumień o wspólnej realizacji Programu
 3. Organizacja i warunki prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze
 4. Zwrot kosztów z tytułu wydawania zaświadczeń, przyjmowania wniosków i prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze
 5. Nadawanie numerów wnioskom i zaświadczeniom, obieg dokumentów pomiędzy Gminą a WFOŚiGW w Toruniu
 6. Terminarz zawierania porozumień i aneksów do porozumień w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Temat: Informacje o programie, jakie warunki muszą spełniać urządzenia i materiały?

 1. PPCP – informacje ogólne
 2. Wskazanie potencjalnych beneficjentów PPCP
 3. Omówienie podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania
 4. Warunki stawiane urządzeniom i materiałom w PPCP
 5. Wskazanie istotnych dokumentów programowych
 6. Uchwała antysmogowa – informacje dla instalatorów

 Temat: Ograniczenia dochodowe w uzyskaniu dotacji – podstawowy i podwyższony poziom

 1. Informacje ogólne – omówienie kwestii dochodów, przychodów oraz poziomów dofinansowania w PPCP
 2. Sposób wykazania dochodu w ramach podstawowego poziomu dofinansowania – analiza przypadków
 3. Sposób wykazania dochodu oraz przychodu w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania
 4. Ulga termomodernizacyjna

Temat: Szczegółowe informacje na temat termomodernizacji

 1. Informacje ogólne – omówienie wymagań technicznych PPCP
 2. Kalkulator grubości izolacji – symulacje doboru odpowiedniej grubości materiału dociepleniowego
 3. Stolarka okienna i drzwiowa – wymogi termoizolacji, minimalne współczynniki przenikania ciepła
 4. Źródła ciepła – efektywność energetyczna, wymogi formalne

Temat: Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie i jakie dołączyć dokumenty? 

 1. Portal Beneficjenta – podstawowa aplikacja programu Czyste Powietrze
 2. Niezbędne dokumenty do wypełnienia wniosku o dofinansowanie
 3. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie – rejestracja i pobieranie wniosku o dofinansowanie
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie