Dane PP “Czyste Powietrze” w Gminie Brzozie – aktualizacja po I kwartale 2024 r.

KV logo 1536x1034

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 127

liczba zawartych umów [szt.] :108

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] :64

kwota wypłaconych dotacji [zł] : 2 046 541,42