Dane PPCP – III kwartał 2023 r.

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] – 98
liczba zawartych umów[szt.] -91
liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] – 56
kwota wypłaconych dotacji [zł] – 1 548 707,76