Dla przedszkolaków, uczniów i pracowników

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdysponowane przez samorząd województwa wsparcie trafi na realizację przedsięwzięć dotyczących poszerzania oferty edukacyjnej szkół, poprawy warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników firm.

– To jedne z ostatnich umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które podpisujemy w kończącej się perspektywie finansowej 2007-2013. Na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, rozwój szkolnictwa zawodowego, walkę z bezrobociem oraz realizację wielu innych projektów przeznaczyliśmy potężny strumień środków z Unii Europejskiej. Przygotowujemy się do realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć w latach 2014-2020  –  mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przedsięwzięcie jest dedykowane  także oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych działającym na terenach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz w gminach, w których nie ma żadnego przedszkola. Lista gmin kwalifikujących sie do objęcia wsparciem zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Gmina Miasta Brodnica na projekt “Wszystkie dzieci nasze sa” – “Przedszkola szansa na rozwój” otrzyma ponad 610 000 zł, gmina Świedziebnia Świedziebnia “Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych” – ponad 436  000 zł., gmina Bartniczka Bartniczka “Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie” – ponad 610 000 zł., gmina Brzozie Brzozie  na -“Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzozie” – ponad  261 000 zł., gmina Bobrowo “Modernizacja 5 oddziałów zerowych na terenie gminy’ –  ponad 436 000 zł., gmina Osiek “Nowoczesne oddziały przedszkolne w gminie” – ponad 349 000 zł.

(wind)