DOBRY ROK DLA GMINY BRZOZIE

Wójt Danuta Kędziorska – Cieszyńska dokonała przeglądu realizowanych obecnie inwestycji. Wszystkie obecnie wykonywane prace (prezentowane na zdjęciach) zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Nie byłoby to możliwe bez pieniędzy, które gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych. Jak zapewnia wójt, to jeszcze nie koniec…
 
– “Moim celem jest rozwój gminy. Dziękuję radnym, którzy popierają moje starania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Bez tych pieniędzy nasze inwestycje byłyby po prostu niemożliwe. Potrzeb jest bardzo dużo, chcemy poprawić jakoś życia mieszkańców. Wszystko po kolei, idziemy do przodu ! To jest najważniejsze !
Gmina Brzozie to gmina wyjątkowa, dlatego ciężko pracujemy żeby osiągną sukces.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym roku uda nam się pozyskać kolejne pieniądze na kolejne inwestycje“.