Wniosek do Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza w Gminie Brzozie w 2023 r