WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU GMINY BRZOZIE NA WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI PSA/KOTA