Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Brzozie

plakat dofinansowanie oczyszczalnie

Poznaj zasady i tryb postępowania w procesie ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 roku.

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie, Wójt Gminy Brzozie ogłasza od 1 lutego 2024 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie.

W związku z powyższym osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, na terenie Gminy Brzozie, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje realizowane na terenach, które nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną i na których nie przewiduje się w najbliższym czasie budowy takiej infrastruktury.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa: 

http://Uchwała Nr XXX/214/2022 Rady Gminy Brzozie oraz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzozie                                                                                                       
Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 90% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 8 tys. zł.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzozie, Brzozie 50, 87-313 Brzozie, pok. 8 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest kolejność zgłoszeń.

Pobierz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

plakat dofinansowanie oczyszczalnie

Załączniki do pobrania

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wzór 1 Wniosek o dofinansowanie oczyszczalni przydomowej 2024. 24/01/2024 12:00 45 KB 41
doc Wzór 2 Oczyszczalnie przydomowe Oświadczenie współwłaściciela 24/01/2024 12:00 21 KB 25
doc Wzór 3 Oczyszczalnie przydomowe Pełnomocnictwo 2024 24/01/2024 12:00 29 KB 17
doc Wzór 4 Wniosek o rozliczenie oczyszczalnie przydomowe 2024 24/01/2024 12:00 45 KB 13
doc Wzór 5 Oczyszczalnie przydomowe Protokół wykonania zadania 2024 24/01/2024 12:00 35 KB 27
doc Wzór 6 Oczyszczalnie przydomowe Oświadczenie dot. poniesionych wydatków 2024 24/01/2024 12:00 35 KB 14
doc Wzór 7 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 24/01/2024 12:00 39 KB 13
doc Wzór 8 Zgłoszenie do eksploatacji oczyszczalni ścieków 2024 24/01/2024 12:00 23 KB 17
pdf Wzor-2-Oczyszczalnie-przydomowe-Oswiadczenie-wspolwlasciciela-1 29/01/2024 10:37 103 KB 11
pdf Wzor-3-Oczyszczalnie-przydomowe-Pelnomocnictwo-2024-1 29/01/2024 10:37 247 KB 8
pdf Wzor-4-Wniosek-o-rozliczenie-oczyszczalnie-przydomowe-2024-1 29/01/2024 10:37 265 KB 20
pdf Wzor-5-Oczyszczalnie-przydomowe-Protokol-wykonania-zadania-2024-1 29/01/2024 10:37 139 KB 9
pdf Wzor-6-Oczyszczalnie-przydomowe-Oswiadczenie-dot.-poniesionych-wydatkow-2024-1 29/01/2024 10:37 141 KB 9
pdf Wzor-7-Oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-podatku-VAT-1 29/01/2024 10:37 141 KB 9
pdf Wzor-8-Zgloszenie-do-eksploatacji-oczyszczalni-sciekow-2024-1 29/01/2024 10:37 179 KB 9
pdf Wzor-1-Wniosek-o-dofinansowanie-oczyszczalni-przydomowej-2024-1(1) 29/01/2024 10:37 1 MB 15