Dofinansowanie na usuwanie folii rolniczych

folia rolnicza

Miło nam poinformować, że Gmina Brzozie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 

Kwota: 35 128,00 PLN

 
W 2021 roku Gmina Brzozie przyjęła wnioski rolników, którzy byli zainteresowani współpracą w tym zakresie. Oszacowano ilość odpadów na ponad 79 ton. Rolnicy, którzy zgłosili się wtedy, będą mogli oddać wyprodukowane odpady w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy Brzozie. O szczegółach będziemy informować rolników indywidualnie. Dofinansowanie jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rolnictwie.
To kolejne przedsięwzięcie Gminy Brzozie w zakresie ochrony środowiska i pomocy rolnikom.
 
Dofinansowanie obejmuje wartość netto kosztów odbioru z wyznaczonego miejsca, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pomaga producentom rolnym minimalizować potencjalne ryzyka dla środowiska. Program NFOŚiGW – ma na celu interwencyjne sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie do końca maja 2022 r.
 
Folia rolnicza
Folia rolnicza