Dofinansowanie z PFRON

Miło nam poinformować, że gmina Brzozie zakwalifikowała się na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz sfinansowanie wynagrodzenia kierowcy i opiekuna.

Kwota dofinansowania: 372 526,14 PLN

Projekt jest w 100 % finansowany ze środków zewnętrznych.

W projekcie weźmie udział 20 osób z terenu gminy Brzozie (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), potrzebujących pomocy

w przemieszczaniu się np. wyjazd do lekarza, rehabilitację, rozwój zawodowy, zapewnienie dostępu do kultury etc.

Dofinansowanie PFRON - plakat