Dotacje RPO dla szpitali powiatowych. Dobry zastrzyk!

RPO kujawsko-pomorskie

Osiemnaście szpitali powiatowych w całym regionie otrzymało wsparcie na inwestycje modernizacyjne i zakupy w rozstrzygniętym właśnie konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączna wartość wsparcia przekracza 50 milionów złotych. Blisko 0,5 ml. Zł otrzyma ZOZ Brodnica.

– To kolejny zastrzyk finansowy dla lecznic powiatowych, także tych w mniejszych miejscowościach. Te  szpitale przeszły już znaczącą modernizację, połączoną w wielu przypadkach z rozbudową szpitalnych kompleksów oraz zakupami wyposażenia i nowoczesnej aparatury, w poprzedniej perspektywie finansowej. Kontynuujemy ten proces – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie, o którym zdecydował właśnie zarząd województwa, otrzymało 18 podmiotów medycznych działających w ramach publicznej opieki medycznej – wszystkie, które złożyły wnioski o dofinansowanie i spełniły kryteria. Środki można było przeznaczyć na niezbędne przedsięwzięcia modernizacyjne i zakupy sprzętu medycznego związane z leczeniem chorób układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego i nowotworowych oraz dedykowane ginekologii, położnictwu, neonatologii i pediatrii, a także, stosownie do potrzeb, inne segmenty lecznictwa.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy otrzyma dotację na doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną –  449 969 zł. co stanowi 52,21 proc. wartości całego projektu.

(wind)