Dyżur prawnika z biura Rzecznika Praw Ofiar

Kujawsko-pomorskie biuro rzecznika praw ofiar, utworzone przez samorząd województwa w 2000 roku, udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw).

Szanowni Państwo !

Kujawsko-pomorskie biuro rzecznika praw ofiar, utworzone przez samorząd województwa w 2000 roku, udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw). Rzecznik podejmuje również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Dyżury pracującego w biurze rzecznika praw ofiar prawnika odbywają się w każdym przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego raz w miesiącu.

Najbliższy dyżur w Grudziądzu odbędzie się 7 sierpnia 2012 r. godz. 10.00 – 14.00 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22

Prosimy telefonicznie uzgodnić godzinę przyjęcia, aby uniknąć zbędnego oczekiwania, pod numerem 56 / 46 245 15.

W biurze rzecznika można otrzymać porady prawne na temat spraw związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu oraz przemocą w rodzinie. Prawnicy biura pomagają m.in. w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją i zaspokajaniem potrzeb rodziny, egzekucjami komorniczymi i wypadkami komunikacyjnymi.

Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną poradę również w siedzibie rzecznika przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu oraz pod numerem telefonu 056 659-13-99.

Od 2007 roku rzecznik praw ofiar jest regionalnym koordynatorem Krajowego Programu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W ramach projektu “Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy, biuro rzecznika prowadzi Kujawsko-Pomorską “Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na numer 0-800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-22.

Z poważaniem

Janusz Kołodziejski
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przedstawicielstwo w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22
tel. (0-56) 46245 15 fax (0-56) 46224 22
e-mail: grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl