Dzieciństwo bez barier – ruszyła rekrutacja do projektu

Ruszyła rekrutacja rodziców z niepełnosprawnością do projektu Dzieciństwo bez barier.

Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier, który będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Jedyna Taka to organizacja non-profit, która powstała z myślą o integracji społecznej i przełamywaniu wszelkich barier. Została powołana do życia przez dwie niepełnosprawne mamy, które chciały zwrócić uwagę na sprawy osób z niepełnosprawnością.

Fundacja ta jest nie tylko organizatorem konkursów piękności dla kobiet poruszających się na wózku inwalidzkim, ale także wielu innych ciekawych projektów takich jak Dzieciństwo bez barier. Główną ideą tego projektu jest możliwość pokazania, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem i przeszkodą w byciu dobrym i odpowiedzialnym rodzicem.

Projekt skierowany jest do rodziców z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat.

To właśnie ten okres jest najważniejszy w życiu każdego dziecka, a aktywny udział rodziców w wychowaniu swoich pociech to warunek niezbędny do ich pełnego rozwoju. Osoby niepełnosprawne ze względu na swoje deficyty napotykają liczne bariery i trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich, dlatego też Fundacja Jedyna Taka postanowiła stworzyć projekt, który pomoże w pokonaniu tych trudności.

W ramach projektu realizowane będą między innymi Warsztaty Akademia Aktywnego Rodzicielstwa, w których udział weźmie 24 rodziców z podziałem na 2 grupy po 12 rodziców wywodzących się z środowiska osób z niepełnosprawnością narządów: wzroku, ruchu i słuchu. Akademia Samodzielności to cykl dwóch dwudniowych warsztatów. Pierwszy warsztat obejmował będzie prace tylko z rodzicami, a drugi podzielony zostanie na pracę z rodzicami oraz rodzicami i dziećmi. Podczas realizacji warsztatów bardzo duży nacisk kładziony będzie na budowanie zespołu i integrację.

Ponadto uczestnicy projektu Dzieciństwo bez barier wezmą udział w video konferencjach poświęconych różnorakiej tematyce związanej z rodzicielstwem.

Ale to nie wszystko..

W ramach realizacji działań uruchomione zostanie poradnictwo indywidualne w zakresie doboru innowacji i udogodnień wspierających konkretnych rodziców, wskazań miejsc w województwie, gdzie niepełnosprawni rodzice mogliby rozwiązać problemy medyczne oraz indywidualna praca nad kompetencjami rodzicielskimi.

Powstanie również Interaktywną Mapka Dostosowań, która pozwoli uzyskać informacje na temat dostosowania placówek medycznych do potrzeb kobiet niepełnosprawnych, informacji na temat sprzętu dla niepełnosprawnych rodziców czy też działań społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ambasadorką projektu Dzieciństwo bez barier jest mieszkanka Włocławka Agata Cybuchowska, mama niespełna półrocznego Kubusia, Miss Mediów Społecznościowych na wózku 2016

Już od dziś rodzice z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat mogą się zgłaszać do udziału w projekcie. Fundacja Jedyna Taka czeka na zgłoszenia wszystkich chętnych rodziców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie krótkiego formularz i odesłanie go na adres e-mailowy: rekrutacja@jedyna-taka.pl (formularz do pobrania znajduje się tutaj: http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/2016/06/dziecinstwo-bez-barier-warsztaty-dla.html) lub kontakt telefoniczny: 884 000 778

Więcej szczegółów na stronie: http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/