DZIEŃ DZIECKA W JANÓWKU

Dzieci otrzymały napoje, słodycze, lody, nagrody oraz upiekły sobie kiełbasę na ognisku.

Miały możliwość uczestniczyć w warsztatach rzeźbienia w sianie przeprowadzonych przez Agnieszkę Drelich-Magdziak- „Pracownia na kółkach” Zdroje.

Odbyły się dwa mecze w piłkę nożną. Jeden mecz rozegrała młodzież między sobą (Polska-Irlandia Płn.), w drugim grali ojcowie na synów.

Były również zabawy z chustą animacyjną.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały ciastem i kawą.

Na imprezę przybyło ok. 60 dzieci oraz mieszkańcy wsi i goście.

Impreza została sfinansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu oraz przy wsparciu pani sołtys.