Dzień Dziecka w Świeciu

Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w środę w świetlicy wiejskiej w Świeciu. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze” w Jajkowie przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Sołtys wsi Świecie Pani Krystyny Ćwiklińskiej. W obchodach udział wzięło 40 dzieci. Każde przybyłe dziecko zostało obdarowane batonikiem, lodem, cukierkami oraz kiełbaską z grilla i napojami. Dzieci wykonały rysunki na temat „Stop paleniu papierosów” i “Stop piciu alkoholu”. Za wykonane rysunki każde z dzieci zostało obdarowane czekoladą.

Organizatorzy dziękują za pomoc sponsorom: Wójtowi Gminy Brzozie Panu Bogusławowi Błaszkiewiczowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu, właścicielowi firmy Trans-Kiss z Wielkiego Głęboczka Panu Romanowi Małkiewiczowi, Kancelarii Notarialnej w Toruniu w osobach: Pan Hubert Wojciechowski i Pani Adrianna Gołota, Firmie KASH Krzysztof Kaszyński z Torunia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu, Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy.