Dzień Dziecka w Świeciu

Głównym organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciu oraz Sołtys Pani Krystyna Ćwiklińska . W obchodach udział wzięło ok.30 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Każde przybyłe dziecko otrzymało słodycze. Dzieci brały udział w różnych konkursach za które otrzymali liczne nagrody. Najlepszą atrakcją okazał się jednak wóz strażacki. Strażacy z OSP Brzozie którzy nie mogli przybyć w ubiegłym roku w tym roku pokazali dzieciom wyposażenie wozu strażackiego a następnie dzieci zostały tym samochodem przewiezione. Radości nie było końca.

Na koniec zostało zorganizowane ognisko i pieczenie kiełbasek.

Organizatorzy dziękują za pomoc sponsorom: Wójtowi Gminy Brzozie Panu Bogusławowi Błaszkiewiczowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu oraz Panu Krzysztofowi Kaszyńskiemu bez których obchody Dnia Dziecka by się nie odbyły.

KGW Świecie