Dzień Kobiet w Brzoziu

Dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Anzel, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Brzozia zorganizowały sobie spotkanie z okazji Dnia Kobiet w miejscowej Szkole Podstawowej.

Przewodnicząca Zofia Rogowska złożyła życzenia wszystkim koleżankom. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku. Pani Zofia przedstawiła członkiniom sprawozdanie z zrealizowanych działań, a skarbnik Krystyna Gruźlewska sprawozdanie finansowe. Wśród gości obecna była przewodnicząca Gminnej Rady KGW Gminy Brzozie Małgorzata Smoczyńska, która złożyła wszystkim obecnym paniom życzenia oraz wręczyła na ręce przewodniczącej KGW Brzozie kwiaty i słodki upominek. Po części oficjalnej wszystkie panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek z lampką wina.

(wind)