Dzień Kobiet w Janówku

Z okazji Dnia Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku zorganizowało spotkanie dla wszystkich swoich członkiń, na które zaprosiło również niezrzeszone w Kole panie ze wsi.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca KGW Małgorzata Smoczyńska, która powitała zebrane kobiety oraz złożyła serdeczne życzenia. Uroczystość swoimi występami uświetniła miejscowa młodzież, która przedstawiła scenki kabaretowe. Młodych artystów panie nagrodziły gromkimi brawami. Popołudnie w świetlicy minęło przy wspólnym słodkim poczęstunku w miłej i ciepłej atmosferze.

(wind)