“Dzień Otwarty” w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu

Dnia 09.05.2012 odbył się “Dzień Otwarty” w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu.

Dnia 09.05.2012 odbył się “Dzień Otwarty” w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu.

Na zaproszenie Zarządu OSP licznie stawili się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Brzozia. Prezes Waldemar Bytner zachęcał dzieci i młodzież do wstępowania do  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, natomiast Z-ca Komendanta Adam Szostakowski przedstawił wyposażenie jednostki OSP .

Na zakończenie pokazów uczniowie mogli zwiedzić strażnicę, posiedzieć w samochodzie strażackim oraz polewać wodą z prądownicy.

Zarząd OSP