Dzień Patriotyczny w Szkole Podstawowej w Brzoziu

Jak co roku, z okazji 11 listopada w Szkole Podstawowej w Brzoziu obchodzony jest Dzień Patriotyczny. To szczególna okazja do budowania w dzieciach poczucia patriotyzmu. W tym dniu wszyscy przychodzą do szkoły w odświętnych strojach, a na piersiach noszą biało-czerwone kotyliony.

Uczniowie wysłuchali programu słowno-muzycznego przypominającego historię naszej Ojczyzny.

Bardzo uroczysty był moment wspólnego, świadomego odśpiewania Hymnu Państwowego.