“Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Są nagrody!

20220714 konkurs 5ea1fd6b

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje po raz drugi edycję wojewódzką konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego, jednocześnie pamiętając, że do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Zwycięzca etapu otrzyma 5 tysięcy złotych i będzie zgłoszony do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego realizujących w latach 2010-2021 projekty, które były finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej, także wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłącza się projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce – 5 tysięcy złotych
II miejsce – 4 tysiące złotych
III miejsce – 3 tysiące złotych

Zgłoszenia można przesłać do dnia 15 listopada.

– Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty, które angażują mieszkańców i integrują lokalną społeczność. Zachęcam do udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Regulamin i dokumenty do pobrania

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego (Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934).