Gęsta mgła/1

Zjawisko: gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 23.10.2023r. do godz. 09:00 dnia 24.10.2023r.

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 135.