Gimnazjum. Spotkanie uczniów z Rzecznikiem KPP

Dnia 21 maja 2013 r. w Gimnazjum w Brzoziu odbyło się spotkanie profilaktyczne z Rzecznikiem KPP w Brodnicy, Panią Barbarą Gutowską. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji posiadania narkotyków.

Dnia 21 maja 2013 r. w Gimnazjum w Brzoziu odbyło się spotkanie profilaktyczne z Rzecznikiem KPP w Brodnicy, Panią Barbarą Gutowską. Celem spotkania było uświadomienie uczniom konsekwencji posiadania narkotyków. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyku na własny użytek jest co do zasady przestępstwem ściganym z urzędu, skutkującym pociągnięciem posiadacza do odpowiedzialności karnej.

Teks: Joanna Górzewska – pedagog szkolny