Gimnazjum w Brzoziu. Mediacje w szkole jako pomysł na konflikt

W Gimnazjum w Brzoziu przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych dotyczących rozwiązywania konfliktów.

Szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się osoby pochodzące z różnych środowisk, kultur rodzinnych, wychowanych w różnych tradycjach i atmosferze.

Wśród tej różnorodności osobowości ważne jest, aby znaleźć swoje miejsce i nauczyć się współistnieć z ludźmi, pomimo dzielących barier. Jednakże proces budowania wspólnoty nie jest wcale łatwy. Ścieranie się różnic często powoduje konflikty.

Jednym ze sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów na drodze pertraktacji jest mediacja.

Nasi uczniowie na podstawie scenek sytuacyjnych uczyli się, że konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej.

Opiekunem i pomysłodawczynią zajęć jest p. pedagog- Joanna Górzewska