Główna nagroda w konkursie KRUS

konkurs

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła w styczniu 2022 roku konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym odbywał się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

W konkursie mogły uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Na etapie wojewódzkim, który zakończył się 22.04.2022 roku, trzy najlepsze prace nagrodzono nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto. Następnie Centralna Komisja Konkursowa spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości około 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Nagrodę główną w etapie wojewódzkim konkursu zdobył Adam Patalas z Jajkowa. Wręczenie nagrody nastąpi podczas Gminnego Dnia Dziecka w Wiosce Indiańskiej w Brzoziu, w niedzielę, 29 maja br. Wyróżniono również za udział w konkursie następujące osoby:

  • Jakuba Zielińskiego ze Świecia
  • Annę Krezymon z Wielkiego Głęboczka
  • Hanię Krajnik z Trepek
  • Damiana Lewickiego z Wielkiego Głęboczka

Wszystkie nagrodzone osoby zostaną również uhonorowane podczas niedzielnego Gminnego Dnia Dziecka w Wiosce Indiańskiej w Brzoziu. Gratulujemy!