Gmina Brzozie nie zwalnia tempa!

DSC 0444

Za blisko 6 mln. zł. w Brzoziu powstanie nowoczesna świetlica wraz z remizą OSP ! Dziś podpisano umowę z wykonawcą zadania!

W dniu 22 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy Brzozie wójt Danuta Kędziorska- Cieszyńska, przy kontrasygnacie skarbnik gminy Ewy Piotrowicz podpisała z firmą REJBUD s. c., reprezentowaną przez prezesa Jerzego Kaplarnego oraz Cezarego Kaplarnego umowę na realizację zadania „Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu”. Na spotkaniu obecni byli: przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, kierownik Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Sokalska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Brzoziu Arleta Wardowska, przedstawiciele OSP Brzozie: prezes Waldemar Bytner, vice prezes Krzysztof Szczawiński, naczelnik Jerzy Szostakowski.

Zadanie będzie polegać na budowie świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP Brzozie. Zaprojektowany budynek zostanie podzielony na cztery części:

  • część zachodnią z pomieszczeniami technicznymi i ogólnodostępnymi sanitariatami;
  • część środkową (parter) z główną dużą salą szkoleniową oraz zapleczem kuchennym;
  • część środkową (I piętro) dwa pomieszczenia warsztatowe oraz niezbędne zaplecza;
  • część wschodnią z garażami dla OSP. Zgodnie z projektem budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne, a ogrzewany będzie pompą ciepła.

Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 849,58m2. Wartość inwestycji to 5 885 550 zł, z czego 5 600 000 zł. stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja ma być zrealizowana do końca roku 2023.

Prezes OSP Brzozie Waldemar Bytner, w imieniu strażaków podziękował wójt Gminy Brzozie Danucie Kędziorskiej – Cieszyńskiej za aktywność, dzięki której możliwe będzie wybudowanie nowoczesnego obiektu. Reprezentacja strażaków podarowała pani wójt kwiaty. Na spotkaniu ustalono plan zabezpieczenia sprzętu, który obecnie znajduje się w starym budynku.

 – Obecna świetlica nie nadaje się już do użytku, dach przecieka, nie ma odpowiedniej wentylacji, obiekt nie jest dostosowany do obecnych norm. Budynek jest w opłakanym stanie, wręcz straszy– dlatego podjęłam decyzje o wyburzeniu i pobudowaniu nowej, nowoczesnej świetlicy. Gmina Brzozie na ten cel pozyskała 5,6 mln zł., co stanowi 95 % kwoty zadania. Wkład własny gminy to tylko 5 %. Jest to największa inwestycja w historii naszego samorządu. To będzie nowoczesny, innowacyjny budynek. Mam nadzieję, że świetlica będzie tętnić życiem i pozwoli na realizację wielu inicjatyw społecznych. Plany są ogromne, świetlica będzie wykorzystywana także przez Gminną Bibliotekę Publiczna, będziemy realizować szereg projektów, koncertów, warsztatów. Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna zyska obiekt, który zapewni jednostce prężne i skuteczne działanie na rzecz pomocy i ratowania ludzkiego życia. W budynku przewidzieliśmy także miejsce na stworzenie siłowni – chcę spełnić marzenie moich mieszkańców – mówiła Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska.