GMINA BRZOZIE W PARTNERSTWIE !

GMINA BRZOZIE W PARTNERSTWIE !

17 lutego 2021 r. przedstawiciele gminy Brzozie – Pani Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska, kierownik inwestycji i rozwoju Pani Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska oraz inspektor Pani Agnieszka Chyła wzięły udział w spotkaniu Partnerstwa “Wspierajmy rozwój naszych małych ojczyzn” w skład którego wchodzą: Gmina Brzozie, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Bobrowo, Gmina Wąpielsk oraz Starostwo Powiatowe.
 
Spotkanie odbyło się Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich członków Partnerstwa (za wyjątkiem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Brodnicy) a także przedstawiciele Związku Miast Polskich: Jakub Jaźwiec, Radomir Matczak oraz Grzegorz Kamiński.
 
Podczas warsztatów omówiono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych młodzieży, mieszkańców, liderów, które miały miejsce na początku roku 2021.
 
Końcowym efektem współpracy ma być wspólne działanie w obszarze inwestycyjnym.
GMINA BRZOZIE W PARTNERSTWIE !