GMINA BRZOZIE WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW! SAMORZĄDOWCY JEDNOMYŚLNI!

GMINA BRZOZIE WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW !

GMINA BRZOZIE WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW !

Transkrypcja

Z inicjatywy wójt Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej, 10 marca podczas sesji rady gminy podjęto pod głosowanie uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Radni gminy Brzozie jednomyślnie podjęli uchwałę zwalniającą z opłat przedsiębiorców branży gastronomicznej.

„Dziękuję radnym za jednomyślność w tej sprawie. Ta decyzja jest realnym wsparciem branży gastronomicznej. W tych trudnych czasach, solidarność i zrozumienie jest bardzo ważne”.

Danuta Kędziorska-Cieszyńska
WÓJT GMINY BRZOZIE