Logotypy CPPC Duze

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU, Gmina Brzozie pozyskała grant w wysokości 114.840,00 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy, szkolenia pracowników urzędu oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Dzięki tym środkom do urzędu gminy trafią m.in. 2 serwery, 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,  3 laptopy. Pracownicy zostaną również przeszkoleni z tematyki cyberbezpieczeństwa. W urzędzie gminy zostanie również wdrożony nowoczesny system zarządzania dokumentacją, co przyczyni się do usprawnienia pracy całego urzędu. Wykonany zostanie także audyt bezpieczeństwa informatycznego.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.