Logotypy CPPC Duze

Gmina Brzozie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gminna pracownia komputerowa w Brzoziu”.

Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Celem zwiększenia cyfryzacji jest utworzenie lub doposażenie pracowni komputerowych, które będą służyć rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych przy zastosowaniu m.in. innowacyjnych ścieżek, scenariuszy prowadzenia zajęć i szkoleń dla edukatorów/nauczycieli i ich uczniów (dzieci i młodzieży) oraz dodatkowych osób dorosłych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

W ramach projektu zrealizowano zadania w obszarach:

• Doposażenie przestrzeni multimedialnej

• Doposażenie przestrzeni robotycznej i programowania

Dofinansowanie projektu z UE: 167 265,24 zł

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały nowoczesne urządzenia m.in. sprzęt komputerowy, zestawy gogli VR oraz komputery do obsługi VR, tablety graficzne, oprogramowanie do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audio-video kompatybilne z zakupionym sprzętem komputerowym, a także zestawy do robotyki i programowania robotów oraz do nauki elektroniki i programowania.

Przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu można realizować zajęcia służące rozwijaniu kompetencji cyfrowych, w przestrzeni pozaformalnej w oparciu o metodologię STEAM, jak dotychczas dla najmłodszych dzieci, ale również młodzieży, oraz wprowadzić do oferty szkolenia/warsztaty dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców gminy. Planuje się prowadzenie cyklicznych warsztatów m.in. z robotyki i programowania, VR, graficznych, fotograficznych, rozwijających umiejętności artystyczne i kreatywne dzieci oraz dorosłych. Zajęcia realizowane będą w studiu nagrań i pracowni warsztatowej Gminnej Biblioteki Publicznej.