GMINNY TURNIEJ SZACHOWY W WIELKIM LEŹNIE

Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jajkowie wraz z opiekunem – Radosławem Fiszerem. Impreza ma na celu popularyzowanie gry w szachy wśród uczniów  Gminy Brzozie oraz podnoszenie posiadanych umiejętności.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia Pan Feliks Stachowicz.

Dziękujemy za przybycie gościom:

– Pani Mirosławie Grabowskiej i za słodkie upominki dla każdego uczestnika turnieju.

– Panu Tomaszowi Piotrowiczowi, Radnemu Gminy Brzozie, który dofinansował zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników.

– Panu Jerzemu Natkowskiemu, który ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika turnieju.

Bardzo dziękujemy

– Gminie Brzozie za  przekazane środki na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców i upominków dla wszystkich uczestników

– Radzie Rodziców za wsparcie finansowe.

– Pani Dyrektor – Alicji Ziętarskiej za okazaną pomoc.

Organizacją turnieju zajęła się p. Anna Ottka.

Uczniowie zagrali w trzech kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczęta.

Zwycięzcy:

Kategoria dzieci najmłodsze

– dziewczynki:

 1. Weronika Piotrowska
 2. Blanka Kowalewska
 3. Maja Bartkowska

– chłopcy:

 1. Paweł Szpakowski
 2. Marcel Stawski
 3. Marcin Uliński

Kategoria dzieci młodsze

– dziewczynki:

 1. Hanna Krajnik
 2. Kinga Malinowska
 3. Oliwia Elias

– chłopcy:

 1. Radosław Ottka
 2. Jan Kowalski
 3. Adrian Prusak

Kategoria dzieci najstarsze

– dziewczęta:

 1. Dagmara Cybulska
 2. Marta Lewandowska
 3. Dobrosława Ozimkowska

– chłopcy:

 1. Łukasz Otręba
 2. Krzysztof Nowiński
 3. Dawid Dąbrowski

Pozostali zawodnicy:

Julia Pankowska, Daria Pasieka, Arkadiusz Bartkowski, Henryk Chrapiński, Adam Malinowski, Jacek Rosiak, Maksymilian Wiśniewski, Dawid Pilewski, Mateusz Osicki, Patryk Kamiński, Adam Truszczyński, Michał Marulski, Krystian Chojnacki, Natalia Beszczyńska.

Wszystkim graczom gratulujemy wspaniałych sukcesów oraz zachęcamy do dalszego rozwijania sztuki gry w szachy.

Anna Ottka – opiekun zajęć szachowych.