Gminy przygotowują się do sprzedaży węgla

Garsc wegla

Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową. Według niej gminy będą mogły kupować węgiel po 1500 zł za tonę. Sprzedaż dla mieszkańców ma być prowadzona po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Różnica 500 zł na tonie to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu. Nad przepisami pracuje teraz Senat.

W myśl projektu ustawy uproszczone zostaną formalności związane z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy zostaną  zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych i z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. 

Ustawa ma wejść w życie dzień po jej ogłoszeniu. Gminy będą miały wtedy trzy dni, by poinformować o tym na stronie BIP mieszkańców, czy samorząd będzie sprzedawał węgiel. Musimy być jednak cierpliwi, bo ustawa wejdzie w życie najwcześniej na początku listopada. Do tego czasu na pewno gminy dostaną wszystkie wytyczne i informacje.