GOPS. Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o możliwości składania wniosków do tut. ośrodka pomocy społecznej na bezpłatne dożywianie dzieci w szkole z programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o możliwości składania wniosków do tut. ośrodka pomocy społecznej na bezpłatne dożywianie dzieci w szkole z programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”