GOPS. Konferencja inauguracyjna

Dnia 07 kwietnia 2014 roku odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczynająca realizację projektu systemowego Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji było omówienie założeń projektowych oraz planowanych działań.
Uczestnikami konferencji byli: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –  Pani Anna Raczkowska, Sekretarz Gminy Pani Halina Siecińska, przedstawiciele Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 20 beneficjentów projektu oraz zespół projektowy: Pani Arleta Skowrońska – specjalista pracy socjalnej oraz Pani Sabina Otka – pracownik socjalny.

Podczas konferencji zostały przybliżone uczestnikom założenia projektu systemowego, oraz omówione warsztaty/kursy, które będą realizowane w ramach projektu min: kurs prawo jazdy kat. B, kurs kas fiskalnych, kurs sekretarki, kurs wózków jezdniowych, warsztaty wspierające aktywizację zawodową, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych. Uczestnicy konferencji otrzymali catering oraz materiały promocyjne w tym gadżety oraz harmonogramy szkoleń.